11th International Conference on Contemporary Oncology

  1. Kaczyńska A., Pijet-Kucicka M., Ozga M., Mielecki M., Buczyńska A., Żak E., Olejniczak M., Pająk P. IL-13RA2- and EphR2 - targeted therapy for glioblastoma. Preclinical drug development. 11th International Conference on Contemporary Oncology, 13-15.03.2019 r., Poznań

R & D