Zapytania ofertowe
11

Sukcesywna (realizowana etapami) sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do ekspresji i oczyszczania rekombinowanych białek zgodnie z poniższą specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Dostawa oraz instalacja (wraz z uruchomieniem) kompletnego systemu chromatograficznego FPLC z pompą zewnętrzną, szafą chłodnicza i akcesoriami wraz z komputerem sterującym oraz z udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach leasingu operacyjnego lub wynajmu, na potrzeby WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. (Zamawiającego), niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja o wyborze oferty:
Zamawiający dokonał wyboru Deutsche Leasing Polska S.A. Data wpłynięcia oferty: 20.12.2018 Cena oferty: 432528,85 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:
1) Deutsche Leasing Polska S.A.: Łączna liczba punktów: 100,00

Sukcesywna sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do hodowli komórkowych dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający dokonał wyboru VWR International sp. z o.o. Data wpłynięcia oferty: 21.09.2018 Cena oferty: 42358,46 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:

1) VWR International sp. z o.o. : Łączna liczba punktów: 100,00

2) Sigma-Aldrich sp. z o. o. : Łączna liczba punktów: 74,59

Sukcesywny zakup i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) plastików dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający dokonał wyboru GenoPlast Biochemicals Adres:GenoPlast Biochemicals Tomasz Schroderul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin Data wpłynięcia oferty: 20.07.2018 Cena oferty: 47461,50 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:

1) GenoPlast Biochemicals: Łączna liczba punktów: 100,00

2) VWR International Sp. z o.o.: Łączna liczba punktów: 96,57

3) Biokom Systems M. Sidor Spółka Jawna: Łączna liczba punktów: 84,00

4) Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Łączna liczba punktów: 76,94

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z kamerą oraz komputerem sterującym dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający dokonał wyboru Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.Adres:Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa Data wpłynięcia oferty: 7.06.2018Cena oferty: 89961,00 PLN

Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:

1) Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.:Łączna liczba punktów: 90,00

2) Precoptic Co. Wojciechowscy spółka jawna:Łączna liczba punktów: 62,71

3) KAWA.SKA Sp. z o. o.Łączna liczba punktów: 55,01

Dotyczy przeprowadzenie usługi wykonania usługi ekspresji, izolacji i dostawy białek plazmidowych w E. Coli; Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie 1 dnia od otrzymania przez Zamawiającego przesłanej na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa i podpisanej umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego „Umowa o zachowaniu poufności”.

Zapytanie ofertowe 2/2018 zostało unieważnione przez Zamawiającego

Dotyczy przeprowadzenie usługi syntezy i dostawy peptydu, zawierającego 16 aminokwasów, łącznik PEG2 oraz siderofor, preparat o czystości minimum 95%; Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie 1 dnia od otrzymania przez Zamawiającego przesłanej na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa i podpisanej umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego „Umowa o zachowaniu poufności”.

Zapytanie ofertowe 1/2018 zostało unieważnione przez Zamawiającego

 

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 4/2017

Dotyczy: wykonania usług naukowo-badawczych w zakresie tworzenia białek, począwszy od syntezy genów, a kończąc na oczyszczaniu do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD002”

Zamawiający dokonał wyboru Pure Biologics S.A. .

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2017

Przedmiot zamówienia dotyczy : wykonania usług naukowo-badawczych w zakresie potencjału technicznego związanego z aparaturom naukowo badawczą zdefiniowaną poniżej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001” . 

Zamawiający dokonał wyboru Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych UW.

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2/2017

Przedmiot zamówienia dotyczy : wynajmu aparatury laboratoryjnej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001”.

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2017

Przedmiot zamówienia dotyczy : wynajmu powierzchni laboratoryjnej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001".

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.