Zespół

beata pajak

dr hab. n. med. inż. Beata Pająk
Kierownik B+R

Biotechnolog z doświadczeniem w obszarze biologii medycznej, zagadnień z zakresu onkologii, wirusologii, patofizjologii chorób neurodegeneracyjnych i fizjologii mięśni szkieletowych. Ekspert w zakresie tematyki szlaków sygnałowych, mechanizmów programowanej śmierci komórek, chemio- i immuno-oporności komórek nowotworowych. Kierownik i Członek zespołu w projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych. Autorka i współautorka publikacji i doniesień konferencyjnych. Laureatka Stypendium L’Oreal UNESCO “Dla Kobiet i Nauki”, Stypendium Tygodnika “Polityka” “Zostańcie z Nami”, Stypendium MNiSW dla Młodych Wybitnych Naukowców, I Nagrody Fundacji Hasco-Lek za pracę doktorską oraz wyróżnienia firmy Gedeon Richter “Z pasją ku przyszłości”.

http://orcid.org/0000-0002-3565-8860

ewa maria zak

mgr farm. Ewa Żak
Kierownik badań przedklinicznych i klinicznych

Farmaceuta z ponad 20 letnim doświadczeniem w badaniach klinicznych z takich dziedzin jak onkologia, hematologia, pediatria, kardiologia oraz wyrobów medycznych. Organizowała i prowadziła międzynarodowe badania kliniczne od Fazy I do IV. Posiada doświadczenie we współpracy z Europejska Agencją Leków (EMA) z związku z przygotowywaniem procedur Scientific Advice, Orphan Drug Designation jak i Centralnych Procedur Rejestracyjnych.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji rejestracyjnej dla wszystkich agencji lekowych takich jak EMA, FDA oraz Japońska Agencja Lekowa PMDA. Z wykształcenia specjalista w chemicznej technologii leków oraz technologii postaci leków.

agnieszka czyzewska buczyns2

dr n. med. Agnieszka Czyżewska-Buczyńska
Specjalista ds. Zapewniania jakości
Odpowiedzialna za jakość realizowanych procesów i czynności, zgodnie z najlepszymi praktykami, wytycznymi, regulacjami i przepisami prawa.

Biolog z doświadczeniem w obszarze biologii medycznej, immunologii i medycyny sercowo-naczyniowej. Badacz w wielu projektach badawczo-rozwojowych. Członek zespołu w projektach badań klinicznych faz I-III, jako Kierownik projektu, Koordynator badań, Farmaceuta, Koordynator laboratorium i Technik laboratoryjny, w takich dziedzinach jak onkologia, reumatologia, kardiologia, urologia, diabetologia, psychiatria i chirurgia naczyniowa. Autor i współautor publikacji i doniesień konferencyjnych.

https://orcid.org/0000-0001-7659-371X

magdalena ozga

dr n. chem. inż. Magdalena Ozga
Specjalista ds. laboratorium
Lider pierwszego etapu projektu WPD101 dotyczącego produkcji i oczyszczania białek

Biochemik z doświadczeniem w zakresie biotechnologii molekularnej, biochemii technicznej, biologii komórki i enzymologii. Doktorat w zakresie chemii wyróżniony przez Radę Naukową Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Interdyscyplinarna praca doktorska łącząca tematykę enzymologii, krystalografii, produkcji i oczyszczania białek triady histydynowej (HIT) oraz mechanizmów ich działania. Roczny staż podoktorski w grupie prof. J. Cavarelli (IGBMC) w Strasburgu poświęcony inhibitorom metylotransferaz histonowych. Magister inżynier biotechnologii molekularnej i biochemii technicznej. W ramach studiów i pracy magisterskiej uczestnik wymiany studenckiej na Universitaet fuer Bodenkultur w Wiedniu. Autor i współautor publikacji i doniesień konferencyjnych.

https://orcid.org/0000-0001-8747-6148

angelika kaczynska

dr n. biol. Angelika Kaczyńska
Specjalista ds. Laboratorium
Lider badań na modelu in vitro

Wysoko wykwalifikowana biotechnolog/biolog molekularny z doświadczeniem w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii komórek nowotworowych, terapii celowanych, sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, śmierci komórki. Uczestniczka licznych praktycznych szkoleń z zakresu metod biologii molekularnej. Kierownik 2 grantów dla młodych naukowców. Autor lub współautor publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych, wniosków patentowych i innowacji. Laureatka nagród/stypendiów: InnoDoktorant, Kształcimy Najlepszych, Nagroda Jerzego Masłowskiego, Stypendium UNESCO i Federacji Rosyjskiej.

https://orcid.org/0000-0001-6030-4514

marcin mielecki

dr n. biol. Marcin Mielecki
Specjalista ds. laboratorium

Biochemik z ekspertyzą w dziedzinie biologii molekularnej białek i cząsteczek bioaktywnych. Z wieloletnim doświadczeniem w otrzymywaniu białek rekombinowanych w prokariotycznych i eukariotycznych systemach ekspresji, ich oczyszczaniu, a także strukturalnej i funkcjonalnej charakterystyce. Doświadczony również w badaniu mechanizmów działania związków małocząsteczkowych z wykorzystaniem testów enzymatycznych i komórkowych. Z praktyką w zakresie klasycznych metod obliczeniowych bioinformatyki strukturalnej nakierowanych na wnioskowanie molekularne. Zaangażowany w rozwój białkowych bioczujników elektrochemicznych z zastosowaniami do badań przesiewowych potencjalnych ligandów małocząsteczkowych.

https://orcid.org/0000-0002-5952-3100

maja pijet kucicka

dr n. wet. Maja Pijet-Kucicka
Specjalista ds. laboratorium
Asystent badań na modelu in vitro

Biolog z doświadczeniem w prowadzeniu badań z wykorzystaniem hodowli komórek in vitro; Diagnosta laboratoryjny z zakresu immunopatologii oraz autoimmunologii. Autorka i współautorka publikacji i doniesień konferencyjnych.

https://orcid.org/0000-0001-6400-9352

krzysztof wozniak

prof. dr hab. n. chem. Krzysztof Woźniak
Ekspert (Chemia Strukturalna)

Chemik o wybitnym doświadczeniu w chemii fizycznej i teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem krystalochemii. Ekspert w dziedzinie badań doświadczalnych gęstości elektronowej w kryształach związków organicznych, nieorganicznych i minerałów, polimorfizmu i interakcji w substancjach farmaceutycznych, związków supramolekularnych i katalizatorów, a także metodologicznych aspektów rozpraszania promieni rentgenowskich i dyfrakcji neutronowej. Autor i współautor ponad 350 publikacji, 70 zaproszonych wykładów i 50 sprawozdań z konferencji. Laureat szeregu wyróżnień i nagród, w tym: Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną habilitację i Nagrody 3-ego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie chemii. Profesor wizytujący w grupie Prof. C. Lecomte’a na Uniwersytecie H. Poincare w Nancy (Francja), pobyt sabbatyczny w grupie Prof. W. Jones’a na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Cambridge (2014). W roku 2007 zaproszony uczestnik 21-szej Konferencji Solvayowskiej dotyczącej maszyn molekularnych; od 2015 członek Towarzystwa ChemPubSoc Europe; W 2018 roku nagrodzony nagrodą Prof. W. Świętosławskiego przyznaną przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz drugą nagrodą Prof. W. Świętosławskiego przyznaną przez Wydział Chemii UW; w ubiegłych latach laureat wielu krajowych i uniwersyteckich nagród za działalność dydaktyczną i akademicką.

http://orcid.org/0000-0002-0277-294X

maria gorna

dr n. biol. Maria Górna
Ekspert/ Specjalista ds. laboratorium

Biolog strukturalny i molekularny z doświadczeniem w obszarze medycyny molekularnej, zagadnień z zakresu odporności nieswoistej, onkologii, rzadkich chorób wrodzonych, chorób zakaźnych i autoimmunologicznych. Ekspert w zakresie badań związku struktury z funkcją białek i charakteryzacji oddziaływań białek z ligandami. Specjalizacja z tematyki mechanizmów molekularnych różnych celów działania leków, interpretacji mutacji znalezionych u pacjentów, poszukiwania sposób zniesienia leko- i antybiotyko-oporności, wypracowywania zastosowań biotechnologicznych w diagnostyce infekcji i tworzenia nowych podejść w biologii molekularnej. Współautorka publikacji w Nature, Nat Immunol, Mol Cell, Am J Hum Genet. Kierownik FIRST TEAM FNP, LIDER NCBR, H2020-MSCA-IF i innych projektów, laureatka Stypendium MNiSW dla Młodych Wybitnych Naukowców, kierownik Grupy Biologii Strukturalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Zarządu Marie Curie Alumni Association przy Komisji Europejskiej.

marcin ziemniak

dr n. fiz. Marcin Ziemniak
Ekspert (Biochemia)

Biochemik doświadczony w chemii biologicznej, biologii strukturalnej oraz biofizyce molekularnej. Główny obszar zainteresowań badawczych: badania strukturalne i biochemiczne nad białkami zaangażowanymi w UPS (ubiquitin proteasome system). Wcześniej zaangażowany w badania biochemiczne nad białkami biorącymi udział w metabolizmie RNA oraz nad syntezą analogów nukleotydów. Koordynator kilku grantów dla młodych naukowców (obecnie SONATINA NCN). Autor główny lub współautor prac naukowych w Nat Commun., Nat. Struct. Mol. Biol., RNA oraz innych czasopismach. Laureat stypendium START (FNP), finalista konkursu INTER (FNP), uczestnik a następnie opiekun w kilku konkursach iGEM, zdobywca innych stypendiów oraz nagród.

http://orcid.org/0000-0003-4525-0997

Zobacz także