O Firmie

WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o. została powołana we wrześniu 2017 r.

Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja innowacyjnych projektów w sektorze biotechnologicznym i farmaceutycznym obejmujących rozwój nowych produktów w obszarze onkologii.

Spółka koncentruje się na budowaniu swojej pozycji na polskim rynku biofarmaceutyków w oparciu o autorskie technologie i chronione patentami portfolio produktowe, przyczyniając się tym samym do umocnienia pozycji polskiego przemysłu farmaceutycznego na arenie międzynarodowej.

Działania Spółki skupiają się na rozwoju cząsteczek zarówno biologicznych, jak i chemicznych skierowanych na ściśle określone cele molekularne, czego efektem będzie opracowanie terapii celowanej w takich wskazaniach, jak glejak mózgu oraz inne nowotwory centralnego układu nerwowego. Celem terapii celowanej jest wdrożenie takiego działania, które w znaczący sposób będzie ograniczało niepożądane skutki terapii choroby nowotworowej.

Koncepcja działania Spółki zakłada rozwój cząsteczek do wczesnych etapów badań klinicznych, a następnie licencjonowanie wypracowanych w ramach projektów badawczo-rozwojowych wyników oraz know-how dużym firmom farmaceutycznym. Powyższy schemat stanowi najbardziej optymalne rozwiązanie biznesowe dla Spółki w początkowym etapie działania, zapewniając stały dopływ środków finansowych umożliwiających realizację kolejnych projektów B+R.

Pomysłodawcą i założycielem Spółki jest WALDEMAR PRIEBE – Profesor na Wydziale Leków Eksperymentalnych w CENTRUM RAKOWYM M.D ANDERSON UNIWERSYTETU W TEKSASIE. Głównym obszarem działalności Profesora Priebe są badania obejmujące opracowywanie nowego podejścia do racjonalnego projektowania leków i przedklinicznych badań translacyjnych w onkologii. Multidyscyplinarne badania Profesora Priebe łączą zagadnienia najnowszej syntetycznej chemii organicznej z biochemią organiczną, biologią nowotworów i wszystkimi aspektami odkrywania oraz rozwijania leków. Ostatecznym miernikiem sukcesu jest przełożenie badań i odkryć na opracowane leki dla pacjentów cierpiących na nowotwór. Cząsteczki opracowane wg koncepcji Profesora znajdują się już w fazie I i II badań klinicznych.

Elementem wyróżniającym WPD Pharmaceuticals jest wiedza branżowa oraz doświadczenie naukowe i biznesowe pomysłodawcy, zdobyte w Stanach Zjednoczonych w toku realizacji zaawansowanych projektów w dziedzinie biotechnologii, a także unikalny zespół pracowników Spółki, składający się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w obszarze biotechnologii i farmacji.

Zobacz także