WPD Pharmaceuticals otrzyma dofinansowanie w wysokości 22 033 066,00 PLN

W dniu 31.01.2019 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Program sektorowy InnoNeuroPharm, Oś Priorytetowa I: Wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

 

WPD Pharmaceuticals otrzyma dofinansowanie w wysokości 22 033 066,00 PLN na rozwój cząsteczki WPD104, w ramach projektu ”Nowe podejście doterapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”.

Zobacz także