Aktualności
7

W dniach 13-15 marca 2019 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w międzynarodowej konferencji onkologicznej - 11th International Conference on Contemporary Oncology, odbywającej się w Poznaniu. Podczas tego wydarzenia mieliśmy możliwość zaprezentowania szerokiemu gremium specjalistów założeń badań przedklinicznych dla cząsteczki WPD101 planowanych do realizacji w ramach projektu pt.: „Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Priorytet I: Wsparcie dla prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa

W dniu 15.03.2019 r. mieliśmy zaszczyt i przyjemność zaprezentować działalność WPD Pharmaceuticals podczas XIII spotkania z cyklu „O wynalazkach po sąsiedzku” organizowanego we Wrocławskim Parku Technologicznym. Ideą cyklu spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji oraz poszukiwanie możliwości wzajemnej współpracy pomiędzy firmami.

Umowa zapewnia WPD wyłączne prawa, zgodnie z aktualnymi umowami licencyjnymi, do rozwoju i sprzedaży szeregu technologii Moleculin w niektórych krajach europejskich (co nie obejmuje Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii) w zamian za wkład co najmniej 4 milionów USD w wydatkach na rozwój uzgodnionych przez Moleculin w okresie obowiązywania umowy oraz stałej opłaty licencyjnej za przyszłe dochody. Więcej

W dniu 31.01.2019 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Program sektorowy InnoNeuroPharm, Oś Priorytetowa I: Wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

 

WPD Pharmaceuticals otrzyma dofinansowanie w wysokości 22 033 066,00 PLN na rozwój cząsteczki WPD104, w ramach projektu ”Nowe podejście doterapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”.

23-24 maja 2018 roku braliśmy udział w BioForum 2018 - największej konferencji partnerskiej w Europie Środkowej, która zapewnia najbardziej innowacyjnym liderom na świecie w branży life science nawiązywanie kontaktów i prowadzenie działalności gospodarczej na zaplanowanych spotkaniach B2B.

W dniach 21-23 czerwca 2018 mieliśmy przyjemność i zaszczyt uczestniczyć, jako jeden ze sponsorów, w konferencji "Brain Tumors Meeting 2018 - From Biology to Therapy", która odbyła się w Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego.

W dniach 14-16 listopada 2018 w Warszawie odbyła się MKNOL, organizowana przez Instytut Farmaceutyczny w Warszawie pod hasłem „Nauka dla przemysłu, przemysł dla nauki”. Podczas tego spotkania WPD Pharmaceuticals zaprezentowało dwa doniesienia dotyczące planu rozwoju przedklinicznego cząsteczki WPD101 do zastosowania w terapii celowanej glejaka oraz rozwoju nowej cząsteczki teranostycznej WPD103.