Aktualności
6

W dniu 15.03.2019 r. (piątek), o godz. 13:00, w sali konferencyjnej budynku Sigma we Wrocławskim Parku Technologicznym przy ul. Duńskiej 11 odbędzie się kolejne XIII. spotkanie z cyklu „O wynalazkach po sąsiedzku”, podczas którego będziemy mieli zaszczyt i przyjemność zaprezentować naszą działalność. Ideą cyklu spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji oraz poszukiwanie możliwości wzajemnej współpracy.

Umowa zapewnia WPD wyłączne prawa, zgodnie z aktualnymi umowami licencyjnymi, do rozwoju i sprzedaży szeregu technologii Moleculin w niektórych krajach europejskich (co nie obejmuje Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii) w zamian za wkład co najmniej 4 milionów USD w wydatkach na rozwój uzgodnionych przez Moleculin w okresie obowiązywania umowy oraz stałej opłaty licencyjnej za przyszłe dochody. Więcej

W dniu 31.01.2019 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Program sektorowy InnoNeuroPharm, Oś Priorytetowa I: Wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.

 

WPD Pharmaceuticals otrzyma dofinansowanie w wysokości 22 033 066,00 PLN na rozwój cząsteczki WPD104, w ramach projektu ”Nowe podejście doterapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”.

23-24 maja 2018 roku braliśmy udział w BioForum 2018 - największej konferencji partnerskiej w Europie Środkowej, która zapewnia najbardziej innowacyjnym liderom na świecie w branży life science nawiązywanie kontaktów i prowadzenie działalności gospodarczej na zaplanowanych spotkaniach B2B.

W dniach 21-23 czerwca 2018 mieliśmy przyjemność i zaszczyt uczestniczyć, jako jeden ze sponsorów, w konferencji "Brain Tumors Meeting 2018 - From Biology to Therapy", która odbyła się w Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego.

W dniach 14-16 listopada 2018 w Warszawie odbyła się MKNOL, organizowana przez Instytut Farmaceutyczny w Warszawie pod hasłem „Nauka dla przemysłu, przemysł dla nauki”. Podczas tego spotkania WPD Pharmaceuticals zaprezentowało dwa doniesienia dotyczące planu rozwoju przedklinicznego cząsteczki WPD101 do zastosowania w terapii celowanej glejaka oraz rozwoju nowej cząsteczki teranostycznej WPD103.